Personeelsontwikkeling

Onze dienstverlening steunt op drie pijlers, zowel op zichzelf staand als gecombineerd.

Advies:
Een goede vertaling van strategische doelen naar taakstelling is geen sinecure. Wij kunnen u adviseren over de veranderende competentiebehoefte bij een andere inrichting van uw organisatie. Dat kan het opstellen van een strategisch opleidingsplan voor de organisatie als geheel, maar ook een opleidingstraject voor een individuele professional betekenen. Verder zijn wij thuis in onderwerpen als capaciteitsplanning, ziekteverzuimpreventie en duurzaam personeelsbeleid.

Scholing & Training:
Op het vlak van kennisoverdracht betreffende de ontwikkelingen in de branche als het aanleren van nieuwe vaardigheden kunt u bij ons terecht. Denk hierbij aan actualiteitencolleges over verandering in wet- en regelgeving, wijzigingen in doelgroepen of op meer praktisch niveau het aanleren van gesprekstechnieken. Dit alles afgestemd op de vraag van de opdrachtgever en deelnemer.

Coaching:
Vanuit de coachvraag ondersteunen onze gecertificeerde coaches individuen en groepen in hun ontwikkeling zodat zij beter functioneren en organisatiedoelen (beter) worden bereikt.

TTM HRM ADVIES: uw partner voor organisatie- en persoonlijke ontwikkeling!