Visie

Ons motto:

“Laat geen dag voorbijgaan zonder iets geleerd te hebben!”

 

De ontwikkelingen binnen het sociaal domein gaan in een hoog tempo. Denk aan de Participatiewet, kanteling binnen de Wmo en transities AWBZ en Jeugdzorg als de belangrijkste vernieuwingen van de afgelopen jaren.

Als uitvoeringsorganisaties, leidinggevenden en professionals moet je hier iets van vinden en wat mee doen. Dit vraagt een grote mate van flexibiliteit, aanpassings- en analytisch vermogen, daadkracht en doorzettingsvermogen. Tijdens “de grote verbouwing” gaat het reguliere werk gewoon door! Dan kan het zo nu en dan nodig zijn om op persoonlijk vlak daarbij ondersteund te worden. Evenals het op tijdelijke basis versterken van uw personele capaciteit. Hierbij kunnen wij uw partner zijn.

TTM HRM ADVIES:       staat u met raad en daad terzijde bij alle nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein.