Handhaver Rechtmatigheid (m/v)

Publicatiedatum:
18/01/2018
Sluitingsdatum:
21/01/2018
Regio:
Flevoland
Dienstverband:
Projectcontract
Branche:
Overheid
Aantal uren :
36 uur per week

Voor de gemeente Dronten zijn wij op zoek naar een Handhaver Rechtmatigheid.

Algemene informatie
Periode: Van 12-2-2018 t/m 31-12-2018
Optie verlenging: 2 x 3 maanden
Uren per week: 36 uur |

Opdrachtomschrijving
De gemeente Dronten is een jonge gemeente met lef. In veertig jaar tijd groeide de gemeente Dronten uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Het thema “Dronten geeft je de ruimte” voert dan ook verder dan de fysieke ruimte in de gemeente. Ook in de organisatie van de gemeente Dronten: daar worden talenten benut! De gemeente Dronten is opgedeeld in drie vakgebieden, namelijk Ruimtelijk Domein & Dienstverlening, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

Wat vertel jij over de gemeente Dronten op een verjaardag? Als eerste zeg je natuurlijk dat je het visitekaartje van de gemeente Dronten bent en zorgt voor een stralende organisatie. Bij de gemeente Dronten werken we vanuit de visie “Dronten op Koers”. Hiermee bedoelen wij dat wij vanuit ons hart voor Dronten werken. Als dienstverlenende organisatie zetten wij onze professionaliteit in vanuit de betrokkenheid op Dronten. Vanuit de wensen en belangen van Dronten benutten wij mogelijkheden waar het kan en ontwikkelen wij ons mee. Dit is het kader waaruit wij als organisatie werken. Daarbij werken we op basis van de volgende principes: Vertrouwen, Vakmanschap, Vernieuwingskracht en Verbinding (4V’s). Het verder ontwikkelen van een cultuur van lerend ontwikkelen in een inspirerende en veilige omgeving is daar voorwaarde voor.

Wij zijn met ingang van 12 februari 2018 op zoek naar een:
Handhaver rechtmatigheid met ervaring als inkomensconsulent

Vakgebied Sociale Domein (SD)
Het vakgebied Sociaal Domein is recentelijk ontstaan door samenvoeging van afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling en de afdeling Sociale zaken, waarmee zowel beleid als uitvoering van diverse taken in het Sociaal Domein zijn samengegaan. Bij het vakgebied Sociale Domein werken circa 100 medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diverse wetten zoals onder meer de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het Sociale Domein is een zeer dynamisch vakgebied die door haar nauwe relatie met de samenleving en wijzigingen in de wetgeving snel moet inspringen op veranderingen. Het werken binnen dit vakgebied is hierdoor leuk en uitdagend.

De functie bestaat uit twee onderdelen
Voor de Handhaving rechtmatigheid zijn wij op zoek naar een bedreven handhaver, met ruime ervaring en kennis van de Participatiewet. De werkzaamheden bestaan uit afdoening van oudere en nieuwe handhavingszaken, maar ook om handhaving aan de Poort. Je werkt daarbij samen met je directe collega’s die van belang zijn voor de afdoening van de zaak. Je onderzoekt de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen op basis van onderzoek, gesprekken, waarnemingen en huisbezoeken. Naast enthousiasme en ervaring zijn wij op zoek naar een collega die zaken snel doorgrondt, weet op welke wijze een zaak succesvol opgebouwd wordt en zorgvuldigheid combineert met snelheid van handelen. Je bent in staat om naar de brede context van een zaak te kijken en dit vraagt om nauwe samenwerking met de interne en directe collega’s. Ook vraagt dit om goede afstemming met de Belastingdienst, politie, lokale woningbouw, hulpverleningsinstanties en/of maatschappelijke organisaties. Handhaving en fraudeonderzoek vindt vanuit de gemeente vooral plaats vanuit bestuursrechtelijk onderzoek.

Een andere van belang zijnde taak zal bestaan uit het waar nodig oppakken van werkzaamheden als consulent inkomen. Ook als inkomensconsulent moet je zelfstandig een caseload kunnen draaien en beheren. We verwachten van je dat je de aanvragen conform gemeentelijk beleid en Participatiewet onderbouwt en administratief verwerkt, rapporteert, beschikt en registreert. Het takenpakket bestaat uit :
• Beoordelen aanvragen levensonderhoud Participatiewet en IOAW;
• Intrekkingen of beëindigingen;
• Herziening- en/of terugvordering;
• Herberekeningen;
• Uitvoeren van tussentijdse onderzoeken;
• Handhaving en huisbezoek;
• Het opleggen van boetes en maatregelen;
• Voorlichten van de klant over mogelijkheden, rechten en plichten;
Als inkomensconsulent ben je verantwoordelijk voor rechtmatigheid van de uitkeringen in brede zin.

Wij zoeken een collega die in staat is te schakelen tussen de beide onderdelen van deze functie. De werkzaamheden liggen sterk in elkaars verlengde en wij willen naar gelang de capaciteiten van de kandidaat en de drukte op de werkvloer in overleg met medewerkers en kandidaat een keuze maken hoe de werkzaamheden moeten worden ingevuld.
Medewerkers handhaving zitten met inkomensconsulenten, medewerkers minimabeleid en consulenten re-integratie (werk) in één team. Binnen het vakgebied werk je nauw samen met andere teams, zoals Zorg, WMO en jeugdwet om gezamenlijk de inwoner van de gemeente Dronten het beste te kunnen faciliteren.

Kandidaatsomschrijving
• Je hebt een HBO kennis- en denkniveau;
• Je hebt bij voorkeur een relevante juridische Hbo-opleiding gevolgd en beschikt over actuele kennis van de Participatiewet en andere sociale wetten;
• Je hebt bij voorkeur recente werkervaring als handhaver en inkomensconsulent;
• Je hebt kennis van en ervaring met (GWS) Suite4all, Word en Excel;
• Je hebt kennis van zaakgericht en digitaal werken, bij voorkeur met zaaksysteem Mozard;
• Je bent flexibel, klantgericht en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Je bent resultaatgericht en analytisch ingesteld;
• Je beschikt over een probleemoplossend vermogen en bent stressbestendig;
• Je communiceert duidelijk en bent gericht op samenwerking;
• Je beschikt over een goede rekenvaardigheid.

De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaatsomschrijving worden in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek getoetst door de gemeente.

Opdracht voor ZZP’er?
De functie van Handhaver Rechtmatigheid wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de Handhaver Rechtmatigheid is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er / DGA.

Gespreksplanning
De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 1 februari, 2018.

Toelichting op rooster
Werkdagen worden in overleg met de kandidaat bepaald.

Eisen
• Opleiding: op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO-opleiding
• Werkervaring: op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring als Handhaver Rechtmatigheid en 1 jaar werkervaring als Inkomensconsulent, waarvan minimaal één van beide functies is uitgeoefend in de afgelopen 3 jaar bij een gemeente;
• Referentie vereist: 2 namen van referenten met contactgegevens;
• Motivatiebrief: motivatiebrief (max 1 A-4).

Reactietermijn
Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan de gestelde eisen? Reageer dan uiterlijk op 21 januari 2018.

Interesse? Solliciteer direct!

Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan direct via het contactformulier. Heb je eerst nog een vraag? Neem dan gerust contact op.