Kwaliteitsmedewerker (32 upw) Gemeente Uden

Publicatiedatum:
08/03/2019
Sluitingsdatum:
13/03/2019
Regio:
Noord-Oost Brabant
Dienstverband:
Projectcontract
Branche:
Overheid
Aantal uren :
32 uur per week

Kwaliteitsmedewerker (32 upw) Gemeente Uden

Algemene informatie
Periode:                  Van 15-4-2019 t/m 15-8-2019
Optie verlenging:  2 x 4 maanden
Standplaats:          Gemeente Uden
Uren:                      32 uur per week

Opdrachtomschrijving
De afdeling Maatschappelijke dienstverlening is een dynamische afdeling die verantwoordelijk is voor het gehele sociale domein. De afdeling omvat verschillende beleidsgebieden, waaronder: Wmo, Jeugd, participatie, onderwijs, sport, jeugd, cultuur en gezondheid. Binnen de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is het beleid en de uitvoering van het Sociaal Domein ondergebracht.

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bestaat uit de volgende 4 teams: Beleid & Projecten, Inkomen & Ondersteuning, Participatie & Activering en Kwaliteit & Juridische zaken.

Binnen het team Kwaliteit & Juridische zaken zijn wij ter vervanging van zwangerschapsverlof op zoek naar een kwaliteitsmedewerker.

Functie-inhoud
De kwaliteitsmedewerker zorgt voor:

 • Borgen kwaliteit, o.a. via de interne controle;
 • Vervullen van de juridische vraagbaak;
 • Verzorgen van kennisondersteuning;
 • Maken van werkprocessen;
 • Leveren van input bij beleidsvorming;
 • Zorgdragen voor communicatiemateriaal en actueel houden van de website teksten betreffende het sociale domein;
 • Beheer van brieven, documenten en beschikkingen.

De focus bij deze functie richt zich op het vertalen van beleid naar uitvoering op gebied van de Participatiewet (doel- en rechtmatigheid inclusief het lokale armoedebeleid).

Kandidaatomschrijving
Functie-Eisen

 • In het bezit van een afgeronde hbo-opleiding gericht op het sociale domein;
 • Een brede scope op ontwikkeling van wet- en regelgeving, met name de Participatiewet;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring binnen het sociale domein;
 • Ervaring met het schrijven van adviezen op meerdere gemeentelijke beleidsterreinen;
 • Aantoonbare kennis van socialezekerheidswetgeving en de hierin te volgen procedures;
 • In staat om onder tijdsdruk te werken;
 • Analytisch sterk en uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Kennis van de gemeentelijke organisatie, haar interne beleid, regels en procedures, wetgeving, geautomatiseerde systemen (SSD, PKO, Corsa) en nieuwe ontwikkelingen.

De werkzaamheden dienen gezien de inhoud van de functie op het gemeentehuis van de gemeente Uden te worden uitgevoerd. De daadwerkelijke invulling van de werkdagen en werktijden vindt plaats in overleg

Gespreksplanning
De gesprekken bij de gemeente worden gevoerd op woensdag 27 maart 2019.

Eisen

 • In het bezit van een afgeronde hbo-opleiding gericht op het sociale domein
 • Aantoonbare kennis van socialezekerheidswetgeving en de hierin te volgen procedures
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring binnen het sociale domein
 • Ervaring met het schrijven van adviezen op meerdere gemeentelijke beleidsterreinen. Dit moet blijken uit de motivatie brief en het CV
 • Een brede scope op ontwikkeling van wet- en regelgeving, met name de Participatiewet. Dit moet blijken uit de motivatiebrief en het CV.
 • Wet DBA. Ben je een zzp’er dan geldt het onderstaande:

De inschrijver gaat akkoord met bijgevoegde sjabloon overeenkomst. Waarbij opgemerkt dat artikel 14 van de overeenkomst expliciet ziet op een zelfstandige die beschikt over een (oude) relevante VAR-WUO-verklaring uit 2014, 2015 of 2016. Bedoelde verklaring moet door de inschrijver worden overhandigd indien deze behoort tot de top 3 en dus wordt uitgenodigd op gesprek. Indien de zelfstandige geen (oude) relevante VAR-WUO-verklaring kan overhandigen dan zal opdrachtgever voordat de opdracht wordt gegund zelf beoordelen of de zelfstandige aan de gestelde fiscale eisen voldoet. De zelfstandige werkt in dat geval ten alle tijden mee aan deze toets. Artikel 14 van de sjabloonovereenkomst zal bij gunning van de opdracht door opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer worden aangepast. Ter informatie wordt u erop gewezen dat opdrachtgever thans maatregelen treft ten einde uitvoering te geven aan de wet DBA. In verband hiermee worden procedures en modelovereenkomsten opgesteld ten einde uiterlijk 1 april 2017 uitvoering te geven aan de wet.

Gunningscriteria

 • Uurtarief. Weging: 30 %;
 • Analytisch sterk. Weging: 10 %;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. Weging: 5 %;
 • Ervaring binnen het sociale domein.
  De kandidaat heeft ervaring binnen het sociale domein:

o   3-5 jaar ervaring. Weging: 5 %;

o   5-8 jaar ervaring. Weging: 10 %;

o   meer dan 8 jaar ervaring. Weging: 15 %.

 • Kennis van de gemeentelijke organisatie, haar interne beleid, regels en procedures, wetgeving, geautomatiseerde systemen (SSD, PKO, Corsa) en nieuwe ontwikkelingen. Weging: 15 %;
 • Sollicitatiegesprek. Weging: 25%.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

o   In het bezit van een afgeronde hbo-opleiding gericht op het sociale domein;

o   Een brede scope op ontwikkeling van wet- en regelgeving, met name de Participatiewet;

o   Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring binnen het sociale domein;

o   Ervaring met het schrijven van adviezen op meerdere gemeentelijke beleidsterreinen;

o   Aantoonbare kennis van socialezekerheidswetgeving en de hierin te volgen procedures;

o   In staat om onder tijdsdruk te werken;

o   Analytisch sterk en uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

o   Kennis van de gemeentelijke organisatie, haar interne beleid, regels en procedures, wetgeving, geautomatiseerde systemen (SSD, PKO, Corsa) en nieuwe ontwikkelingen.

Reactietermijn
Voldoe je aan het gestelde profiel? Reageer dan uiterlijk 13 maart a.s. d.m.v. het mailen van jouw motivatie, inclusief CV.

Interesse? Solliciteer direct!

Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan direct via het contactformulier. Heb je eerst nog een vraag? Neem dan gerust contact op.