Klantmanagers Jeugd (m/v) Gemeente Noordoostpolder

Publicatiedatum:
04/06/2018
Sluitingsdatum:
10/06/2018
Regio:
Flevoland
Dienstverband:
Projectcontract
Branche:
Overheid
Aantal uren :
36 uur per week

Klantmanagers Jeugd (m/v)
Gemeente Noordoostpolder

Algemene informatie:
Periode:                  Van 25-6-2018 t/m 31-12-2018
Optie verlenging:  4 x 3 maanden
Standplaats:           Emmeloord
Uren:                       36 per week

Opdrachtomschrijving:
De gemeente Noordoostpolder is op zoek naar twee klantmanagers Jeugd.

Als Klantmanager Jeugd signaleer je, voer je gesprekken met inwoners/jeugdigen die hulpvragen hebben en ondersteun je een gezin/familie om een passend ondersteuning-/ familiegroepsplan op te stellen. Je werkt integraal, hetgeen betekent dat je samen met andere consulenten, voor zover van toepassing, ook kijkt naar de participatiemogelijkheden van de hulpvrager en/of de gezinssituatie en de mogelijke ondersteuning die nodig is voor kinderen in het gezin. Als Klantmanager Jeugd ben je ook caseregisseur. Casusregie doe je het als het nodig is het (informele) hulpaanbod te coördineren, plannen en zorgen dat er gemonitord en geëvalueerd wordt.  Je houdt goed zicht op het jeugdhulpaanbod en geeft vanuit je praktijkervaring input aan de beleidsadviseurs over kwalitatief goede en efficiënte voorzieningen jeugdhulp.

Indien nodig ga je bij cliënten thuis op bezoek om een keukentafel gesprek te voeren. Hierbij is het van groot belang dat het hele systeem wordt betrokken in de probleem analyse alsmede in de oplossing/behandeling. Gebruik maken van eigen kracht en het netwerk zijn hierbij uiteraard van groot belang. Als het niet anders kan of als direct duidelijk is dat kennis en vaardigheden van een andere professional nodig zijn om de inwoner (weer) mee te laten doen, zoek je daar de samenwerking voor op.

Werkzaamheden:

 • afleggen van huisbezoeken en zorgvuldig onderzoeken van de situatie en hulpvraag;
 • telefonisch benaderen van cliënten om de situatie en hulpvraag te onderzoeken;
 • opstellen van objectieve en juiste indicatie en het afgeven van een beschikking;
 • opstellen van een plan van aanpak met het gezin (ondersteuningsplan);
 • gebiedsgericht werken in een wijkteam en onderhouden van relevante contacten in de wijk;
 • contact onderhouden en overleg plegen met zorgaanbieders, leveranciers, woningcorporaties en andere (externe) partners.

Functie-eisen:

 • Je hebt een minimaal afgeronde HBO opleiding (Pedagogiek, MWD, SPH).
 • Je hebt praktische kennis van problematiek rondom jeugd en ervaring in de jeugdzorg.
 • Je hebt aantoonbare kennis van diverse indicaties binnen de jeugdzorg of jeugd ggz (bij voorkeur als medewerker toegang).
 • Je hebt ervaring met het stellen van indicaties en bent bekend met de Jeugdwet.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de meldcode huiselijk geweld.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van de Noordoostpolder.
 • Je hebt ervaring met casusregie.
 • Het is een pré als je bekend bent met Suite4all.
 • Het is een pré als je SKJ geregistreerd staat.

Competenties:

 • Regieversterkend: je stelt eigen kracht van de hulpvrager voorop. Je versterkt de regie van de inwoners, bent sensitief voor inwoners met een hulpvraag, creëert ruimte voor de ander, hoog presentiegehalte, respectvolle empathie, weten wanneer je niet moet ‘doen’ (op de handen zitten).
 • Ondernemingszin, durf: je durft buiten de gebaande kaders te denken, de inwoner aan zet te laten en de vraag niet over te nemen. Je durft het netwerk in te zetten, ook als voorheen een professional dat deed.
 • Samenwerken: je hebt focus op samenwerken en gebruikt de hiervoor beschikbare kanalen (formeel en informeel). Je deelt kennis en ervaring met anderen, zoals van andere disciplines en vakgebieden.
 • Probleemoplossend vermogen: je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je werkt vanuit een helikopterview.
 • Oordeelsvorming: je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen.
 • Mondeling communicatie: je maakt ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk en weet aan te sluiten bij de hulpvrager.

De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaatomschrijving worden door de gemeente getoetst/beoordeeld in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek.

Gespreksplanning:
De gesprekken bij de gemeente vinden plaats op dinsdagmorgen 19 juni a.s..

CV eisen:

 • Opleiding:          minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Werkervaring:  op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar als Consulent/Casemanager Jeugd binnen de Jeugdzorg en/of bij een gemeente.
 • Referentie vereist.

Motivatiebrief:
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Er dient door de kandidaat zélf gemotiveerd te worden waarom de kandidaat geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving. Als bijlage toe te voegen.

Gunningscriteria:

 • Prijsdeel:                          20 %
 • Motivatiebrief:                25 %
 • Systeemkennis:               4 %
  Op CV aantoonbaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar met de Sociale Kaart van de Noordoostpolder.
 • Vakgerichte Opleiding:  6 %
  Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding Pedagogiek, en/of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en/of Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
 • Kennis Jeugdwet:           11 %
  Op CV aantoonbaar kennis van de Jeugdwet, aantoonbaar te maken door een afgeronde training, dan wel opgedane werkervaring in de afgelopen 2 jaar.
 • Kennis Indicatiestellen: 9 %
  Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar met het stellen van indicaties op het gebied van Jeugdzorg.
 • Sollicitatiegesprek: 25 %
  Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de opdracht en kandidaatsomschrijving. Tevens wordt gekeken of er een klik met de kandidaat aanwezig is. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Reactietermijn:
Interesse in deze vacature? Reageer dan snel want de reactietermijn van deze opdracht duurt t/m 10 juni a.s..

Interesse? Solliciteer direct!

Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan direct via het contactformulier. Heb je eerst nog een vraag? Neem dan gerust contact op.